Beleggen is niet zonde risico’s en niet iedereen heeft een groot fortuin om meteen te kunnen gaan beleggen. Hierom sommen wij de valkuilen en de opportuniteiten kort even op.

De lage rente treft niet enkel de gewone bevolking, maar ook de (groot)banken. Door de ongunstige rente’s komt het verdienmodel van de banken stevig onder druk te staan (banken krijgen weinig voor uitgegeven lening dus moeten ook weinig interest geven). Daarom bieden de meeste banken alternatieven aan voor het vertrouwde spaarboekje. Zoals daar zijn lange termijnspaarrekeningen, beleggingen met kapitaalsgarantie, aandelen met hoge dividenden,…

Spaarboekjes

Anno 2019 mag je blij zijn dat je 1% interest mag krijgen op je spaarrekening. De meeste spaarrekeningen geven niet meer aks 0.5%. Je hebt enerzijds de “basis interest” en anderzijds de “getrouwheids” interest. De eerst krijg je altijd, de getrouwheids pas na dat het volledig bedrag 1 jaar onaangeroerd blijft staan. De spaarboekjes zijn een veilige belegging, zelfs al zou de bank failliet verklaard worden dan is de regering verplicht je tot 100.000 euro per persoon te betalen.

Lange termijn spaarrekeningen

Deze rekeningen brengen meer op dan het standaard spaarboekje maar je moet het geld ook langer laten staan. Het staat als het ware “vast” voor X aantal jaar. Deze rekeningen zijn ook volledig veilig en beschermd door de overheid.

Spaarfondsen

Fondsen zijn beleggingen waar je je geld belegd in verschillende bedrijven. Deze worden beheerd door specialisten. Hier heb je geen zekerheid van winst, en kan je zelfs verlies maken! Je hebt meestal ook een instapkost en een beheerskosten. De kans op een hogere opbrengst is groot , maar je hebt geen zekerheid. Deze rekeningen worden ook niet beschermd door de overheid.

Pensioensparen

Dit is in België momenteel de interessantste vorm van beleggen. Je spaar een vast bedrag per maand of per jaar wat je terug krijgt op je pensioensleeftijd. Het interessante aan deze formule is niet de opbrengst hierop die de bank je beloofd (variabele naar gelang de gekozen formule). Maar deze investering kan je ook fiscaal aftrekken van je belastingen. Wat je al snel 30% + gemeentebelastingen kan opleveren van het ingebrachte bedrag.

Eenvoudig rekeningoefeningtje: je investeerd 1000 euro per jaar voor je pensioen, dan krijg je 300 euro van de staat het volgende jaar terug + de gemeentebelastingen.